top of page

Rookstop

Ik kan je helpen!

“Als ex-roker weet ik perfect hoe moeilijk het is om te stoppen en dat de verleiding om een sigaret op te steken achter elke hoek schuilgaat.”

De kennis die ik heb vergaard als ex-roker en vanuit verscheidene opleidingen helpen me nu om rokers die wensen te stoppen, maar voelen dat het alleen niet lukt, te begeleiden in hun rookstop, om zo sneller tot een definitieve rookstop te komen.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een eerste gesprek wordt aan de hand van vragenlijsten, een CO-meting en een uitgebreid gesprek bekeken welk ‘type roker’ jij bent. Op basis hiervan wordt een actieplan op jouw maat opgesteld.

 

Tijdens de behandeling gaan we de aandacht focussen op de verschillende componenten (lichaam, gewoonte, emoties) die een rookstop bemoeilijken.

 

Lichamelijk

Gedurende de jaren dat je rookt, is je lichaam o.i.v. de nicotine in een sigaret tot een  nieuw evenwicht gekomen.

 

Stoppen met roken geeft hierdoor ontwenningsverschijnselen (hoofdpijn, onverdraagzaam, slecht slapen,..) die de kans op herval doen toenemen.

 

Deel van de behandeling is dan ook het op punt stellen van de nicotinevervangers of medicatie en jou daarnaast ook de nodige informatie hieromtrent bezorgen.

Gedrag/gewoonte

Gedragsmatig zul je merken dat roken een gewoonte geworden is en dat je op vaste momenten naar een sigaret grijpt (“bij de koffie”, “na het eten”,…).

 

Gewoontes zijn vaak zo diepgeworteld in onze hersenen dat ze onbewust optreden.

Ik geef jou meer zicht op de biologische mechanismen die schuilgaan achter een gewoonte. Zo weet jij perfect wat maakt dat je soms opeens een sigaret opsteekt terwijl je je nog zo had voorgenomen om niet te roken.  

 

Aan de hand van oefeningen gaan we de onbewuste gedragingen bewust maken waardoor we beter in staat zijn om gezondere alternatieven in de plaats te stellen.

Emotioneel

Heel belangrijk om niet uit het oog te verliezen, is het emotionele aspect. Je kan een sigaret zien als ‘de vriend die je altijd op zak hebt”.

 

Misschien helpt je sigaret je wel om met stress om te gaan of met verdriet.

 

Een sigaret biedt echter vaak enkel soelaas op korte termijn. Op lange termijn zorgt het voor onderdrukte frustraties, kwaadheid, verdriet,…

 

Samen met jou ga ik op zoek naar de naam van jouw vriend in de achterzak. Van zodra we hier meer zicht op hebben, kunnen we samen gezondere alternatieven ontdekken.

 

 

Tips & Tricks om je te helpen met je rookstop via Facebook
Stichting tegen Kanker: www.tabakstop.be

Expertisecentrum rookstopbegeleiding en tabakspreventie: www.vrgt.be

bottom of page