top of page

Overgewicht & Obesitas

“The key to a healthy weight”

 

Eet gewoon wat meer groentjes en beweeg wat meer en je probleem is toch opgelost!

Door zulke uitspraken miskennen we dat obesitas/ eetverslaving een zeer complexe ziekte is die enkel optimaal kan behandeld worden als we aandacht hebben voor alle beïnvloedende factoren (oa. genetische, endocriene, omgevings-, psychologische en leefstijlfactoren).

Als psychologe besteed ik grondige aandacht aan de psychologische alsook aan de leefstijl- en omgevingsfactoren.

 

Wat is overgewicht en obesitas?

 

Overgewicht en obesitas zijn in het algemeen het gevolg van een langdurige onevenwichtige energiebalans waarbij de dagelijkse energie-inname het energieverbruik overtreft. Als het lichaam meer energie opneemt dan het verbruikt, slaat het zich in het lichaam op onder de vorm van vet.

 

We spreken van overgewicht bij een Body Mass Index (kg/m²) tussen 25 en 29,9 en van obesitas bij een BMI gelijk aan of hoger dan 30.

Wil je weten wat jouw BMI is?

      Gewicht (kg)
_______________________
 

lengte (m) x lengte (m)

BMI.png

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een eerste gesprek wordt aan de hand van een uitgebreid verkennend gesprek, een voedingsdagboek en evt. vragenlijsten een algemeen beeld gevormd. Op basis hiervan wordt een actieplan op jouw maat opgesteld.

Tijdens de behandeling gaan we de aandacht focussen op de verschillende aspecten (lichamelijk, gedragsmatig en emotioneel) die gezondere eetgewoontes bemoeilijken.

Lichamelijk

Verschillende lichamelijke factoren kunnen aan de basis liggen van overgewicht en obesitas.

  • Een verstoorde balans tussen de energie-inname en het energieverbruik: je neemt meer calorieën op dan je verbruikt.

  • Crashdiëten: Je hersenen houden je huidige vetmassa graag stabiel uit schrik om tekort te komen. Als je te snel afvalt, kan het zijn dat je meer hongerhormonen aanmaakt en minder verzadigingshormonen. Bovendien gaat de verbranding naar beneden. Je krijgt dus meer zin in eten en zal minder verbranden wat afvallen vaak moeilijker maakt.

  • Verhoogde cortisol (tgv stress en/of slaapproblemen) geeft zin in suiker- en koolhydraatrijke voeding (snacktrek). Omgekeerd verhoogt suiker- koolhydraatrijke voeding ook weer het cortisolgehalte.

 

Door aandacht te hebben voor veranderingen in je levensstijl (voeding, beweging, stress en slaap) en je hierin de nodige informatie en adviezen aan te reiken, kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken en zo je slaagkansen vergroten.  

 

Gedrag

Vaak is eten een gewoonte geworden. Denk maar aan de snack die onderweg in het tankstation wordt aangekocht. Of het koekje bij de koffie op het werk.

 

Gewoontes zijn vaak zo diep ingeworteld in onze hersenen dat ze onbewust optreden. Je drinkt je tas koffie en voor je het goed en wel beseft, neem je al een koekje uit de doos.

 

Ik geef jou meer zicht op de biologische mechanismen die schuilgaan achter een gewoonte. Zo weet jij perfect wat maakt dat je ondanks je goede voornemens toch weer grijpt naar suiker- en vetrijke voeding.

 

Aan de hand van oefeningen gaan we de onbewuste gedragingen bewust maken wat je beter in staat zal stellen om op zoek te gaan naar gezondere alternatieven.

 

Emotioneel

Voor sommigen is eten ‘coping’ geworden. Het is een manier geworden om met moeilijkheden om te gaan. Vaak heb je al van jongs af aan geleerd dat eten troost kan bieden op lastige momenten.

 

Eten biedt jou echter vaak verlichting op korte termijn. Op lange termijn zorgt het er voor dat je je gevoelens (frustraties, kwaadheid, verdriet,…) en behoeften onderdrukt. Onderdrukte gevoelens zoeken vaak een uitweg op een andere manier, bv. in de vorm van fysieke spanningsklachten, woede-uitbarstingen,… Wat dan weer voor een extra belasting zorgt.

 

Om dit te vermijden gaan we samen aan de slag. We doen dit in eerste instantie door het emotie-eten te leren herkennen.

 

Onder andere door het bijhouden van een eetdagboek. Je bewust worden van je eetgedrag is de eerste grote stap. Van daaruit kunnen we dan samen op zoek gaan naar andere, gezondere manieren om met de vervelende gevoelens en gedachten om te gaan.

bottom of page