top of page

Eerstelijnspsychologie

Wat is Eerstelijnspsychologie?

Eerstelijns psychologische zorg (ELP) is een kortdurende behandeling die gericht is op het verhogen van de psychologische zelfredzaamheid en autonomie.

 

Dit houdt in dat de focus vooral ligt op de aspecten van het probleem die je zelf kan aanpakken. Ik begeleid jou in jouw zoektocht naar de mogelijke oplossingen hiervoor. Ik geef jou bruikbare informatie, advies en tips waarmee je zelfstandig aan de slag kan.

In het eerste gesprek(ken) trachten we samen meer zicht te krijgen op jouw hulpvraag. Aan de hand van jouw vraag, bekijken we of dit binnen een kortdurende behandeling kan opgenomen worden of dat eventueel verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening vereist is. Wanneer dit laatste het geval is, zoek ik samen met jou naar de juiste plaats in het zorgnetwerk.

bottom of page